Didactic Activities – Romanian

English | Italian | Belgian | Romanian | Macedonian

Schimbările climatice reprezintă una dintre principalele provocări cu care se confruntă planeta noastră, iar efectele sale au devenit extrem de
vizibile pentru toată lumea. Transporturile reprezintă un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din UE, iar ponderea lor continuă să crească.
Proiectul RIDE & SMILE își propune să încurajeze formarea unor cetățeni europeni activi, conștienți de relevanța alegerilor lor individuale ca
factori declanșatori ai schimbării, prin introducerea în viața de zi cu zi a bicicletei ca mijloc de transport în școli.
În acest sens obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• promovarea creșterii gradului de conștientizare cu privire la provocările de mediu și o mai bună înțelegere a importanței alegerilor individuale
ca factori de schimbare;
• promovarea principiilor de mobilitate urbană durabilă în rândul elevilor și a utilizării bicicletei ca cel mai eficient mijloc de transport;
• consolidarea dezvoltării competențelor cheie la elevi, cum ar fi comunicarea în limbile străine, competențele digitale, competențele sociale și
civice, inclusiv acțiunile climatice.

În contextul educației pentru dezvoltare durabilă (EDD), este important să se conștientizeze problemele, să se evidențieze posibilele soluții, să
se evalueze avantajele și dezavantajele și să se exploreze posibilele direcții de acțiune pentru individ. În contextul școlii primare, accentul se
pune în special pe posibilitățile și limitele durabile care există în propriul mediu de viață și în mediul școlar. Cu toate acestea, prin predarea și
învățarea acestor aspecte, trebuie să se ia în considerare faptul că noi toți, părinții care își lasă copiii în fața școlii dimineața, dar, bineînțeles,
și profesorii, putem fi dependenți de mașină în multe situații. De asemenea, s-ar putea să nu fie posibil ca toată lumea să treacă la mijloace de
transport mai ecologice sau chiar la bicicletă, de la o zi la alta. Din acest punct de vedere, predarea acestui subiect nu poate fi despre o stigmatizare
generală a călătoririi cu mașina. În contextul școlar, trebuie mai degrabă să fie vorba despre o gândire critică asupra avantajelor și
dezavantajelor diferitelor mijloace de transport. Copiii ar trebui să fie capabili să decidă singuri când este potrivit și care vehicul. Ei ar trebui să
dobândească informații cu privire la impactul consumului asupra mediului și asupra climei în cazul fiecărui mijloc de transport și, astfel, să fie, de
asemenea, capabili să aleagă un mijloc de transport în mod responsabil.

Modulele abordării didactice Ride & Smile urmăresc astfel obiectivul de a promova formarea unor cetățeni europeni activi, care să fie conștienți
de importanța alegerilor lor individuale ca declanșatori ai schimbării. Modulele abordează toate domeniile mobilității, participarea la trafic,
restricțiile, poluarea mediului și pericolele cauzate de trafic, dar mai ales soluții concrete și recunoașterea și înțelegerea posibilităților de
acțiune. De exemplu, copiii învață despre avantajele și dezavantajele fiecărui mijloc de transport în parte și își construiesc astfel o primă bază
pentru a putea alege între diferite mijloace de transport într-un mod reflectiv. Astfel, este important să se examineze în mod critic consecințele
automobilității și să se cunoască și să se experimenteze în mod pozitiv alternativele la mașină. Doar cei care cunosc și utilizează biciclete, autobuze
și trenuri vor integra aceste mijloace de transport în propria mobilitate de zi cu zi.

Dar, bineînțeles, proiectul se referă și la educarea copiilor pentru a se comporta în siguranță pe șosea. De exemplu, doar cei care cunosc regulile
se pot comporta corect în intersecții sau la semafoare. În același timp, însă, copiii trebuie să înțeleagă și faptul că traficul rutier nu este întotdeauna
sigur, în ciuda regulilor. De exemplu, mașinile pot trece pe culoarea roșie a semaforului sau pot trece cu vederea un copil care așteaptă la
o trecere de pietoni. Pentru copii, acest lucru înseamnă să fie mereu atenți și vigilenți în ciuda regulilor de circulație, să anticipeze situațiile și să
fie în contact (de exemplu, contact vizual) cu ceilalți participanți la trafic.

Pentru ca copiii să poată călători în siguranță și într-un mod ecologic, trebuie să dobândească experiență la fața locului. Investigarea și
recunoașterea locurilor periculoase în propria lor casă și în mediul școlar reprezintă un aspect esențial în acest sens. Prin urmare, este important
să devină activă clasa în cadrul proiectului, să facă cercetări, să fie la fața locului, să observe traficul din fața școlii, să facă ca drumul spre
școală să fie sigur sau chiar să planifice și să efectueze o excursie cu bicicleta.
Modulele abordării didactice Ride & Smile prezentate aici au fost dezvoltate în comun de către partenerii proiectului Ride & Smile, testate de
profesori cu experiență în contextul școlar și apoi elaborate pe baza experienței acumulate. Acestea includ sugestii pentru proiecte de mobilitate
cu aspecte didactice, instrucțiuni de implementare, idei pentru serii de lecții, sfaturi pentru profesori, materiale, linkuri de internet și alte sugestii.

Modulele individuale pot fi implementate în clasă cu puțin efort. În funcție de domeniul de aplicare și de intenții, nu este necesar ca toate modulele
să fie implementate în clasă în același timp. Modulele pot fi implementate individual, ca o întreagă unitate sau ca parte a unei săptămâni
de proiect. Desigur, sunt posibile și zile de proiect individuale, festivaluri școlare sau un angajament pe termen mai lung ca parte a proiectelor
școlare de EDD sau ODD. În acest caz, subiectele legate de transport pot fi abordate alături de alte aspecte ale protecției climei sau pot constitui,
de asemenea, un domeniu de interes special.

În cele din urmă, provocarea „Bike to School Challenge“ (vezi IO1) poate fi, de asemenea, combinată cu modulele din cadrul abordării didactice
Ride & Smile. Provocarea este deosebit de potrivită ca o completare a unei săptămâni de proiect sau a unui proiect școlar cu o zi de acțiune de
amploare sau a unui festival școlar în curtea școlii. În acest fel, mijloacele de transport alternative, cum ar fi bicicleta, pot fi testate într-un mod
distractiv și motivant ca parte a activităților și a provocării.

Noi, echipa proiectului Ride & Smile, vă dorim, dumneavoastră și elevilor dumneavoastră, multă distracție și succes în implementarea numeroaselor
propuneri didactice.

Bicicleta Drumul spre școală
Bicicleta și siguranța rutieră – Partea 1
Bicicleta și siguranța rutieră – Partea 2
Bicicleta și siguranța rutieră – Partea 3
Bicicleta și siguranța rutieră – Partea 4
Bicicleta și siguranța rutieră – Partea 5
Concurs de ciclism
Efectul de seră și schimbările climatice
“A face o diferență” Comunicarea și colaborarea cu comunitatea
Jurnal de mobilitate
Recensământul / numărarea trafi cului
Drumul spre școală

Additional Materials

Ride & Smile – Short Movie
Travel diary – Worksheet
School Curriculum
Classification of Vehicles – Worksheet
Road to School – Worksheet